จองโต๊ะ

จองโต๊ะ

สำรองโต๊ะ

ชิคชาบู เปิดให้ลูกค้า สามารถสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการรอนาน สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ก่อนเวลาจองเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และขออนุญาตยกเลิกการจองหากเลยเวลาจองไปแล้ว 15 นาที โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ลูกค้าสามารถสั่งจองได้หลากหลายช่องทางทั้ง การโทรศัพท์ ทางเฟซบุ้ค, ไลน์, เว็บไซต์, ทวิตเตอร์และ อินสทราแกรม ดังช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการจอง

Website

Chicshabu.com

Line

@chicshabu

Facebook

chicshabuofficial 

Twitter

@chicshabu

Instagram

@chicshabu