แฟรนไชส์ ชาบู

แฟรนไชส์ ชาบู

แฟรนไชส์ ชาบู

แฟรนไชส์ ชาบู มาแล้ว ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านอาหารชาบู โดยชิคชาบู แบรนด์ชาบู ที่กำลังร้อนแรงและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี มียอดขายและการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว เรากำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจ แฟรนไชส์ ชาบู โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ร้านอาหารมาก่อน คุณสามารถลงทุนผ่านระบบการจัดการที่ชิคชาบู ได้จพัฒนาขึ้น ให้มีกำไรและมีการเติบโต มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่คุ้มค่า

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อแฟรนไชส์ ชิคชาบู

1.การออกแบบและตกแต่งร้านชิคชาบู ในแบบมาตรฐานเดียวกัน
2.รายการอุปกรณ์ แบบพร้อมเปิดร้าน
3.การสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน
4.การให้ความรู้ผู้ประกอบการ
5.คำแนะนำการจดทะเบียนบริษัท
6.การจัดส่งวัตถุดิบ ผัก น้ำซุปและน้ำจิ้ม เพื่อให้คุณภาพวัตถุดิบอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
7.การติดตั้งระบบในร้าน เช่น POS,EDC,internet ,computer ,printer ,กล้องวงจรปิด ,โทรศัพท์
8.ระบบการจัดการบัญชีและภาษี
9.การควบคุมคุณภาพจากส่วนกลาง,การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
10.คู่มือการปฎิบัติงาน
11.การทำการตลาด การโฆษณาให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักและตัดสินใจซื้อ

​งบประมาณการลงทุนแฟรนไชส์ ชิคชาบู

ขนาดร้านจำนวนโต๊ะเงินลงทุนยอดขายต่อเดือนกำไรต่อเดือนจำนวนพนักงาน
S102 ล้าน 1 ล้าน 1 แสน10 คน
M203 ล้าน 2 ล้าน 2 แสน20 คน
L304 ล้าน 3 ล้าน 2 แสน30 คน

การจัดเตรียมพื้นที่และทำเลแฟรนไชส์ ชิคชาบู

1.สาขานอกห้างสรรพสินค้า จะต้องมีที่จอดรถยนต์ เท่ากับจำนวนโต๊ะ เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มครอบครัว และมีรถยนต์ อยู่ถนนหลักที่มองเห็นได้ง่าย และใกล้ชุมชน
2.สาขาในห้างสรรพสินค้า ราคาเช่าพื้นที่แปรผันตามห้างและขนาดพื้นที่

ค่าใช้จ่ายในการซื้อแฟรนไชส์ ชิคชาบู

1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee)
ขนาด S ค่าธรรมเนียม 500,000 บาท ต่อสัญญา ทุก 3 ปี
ขนาด M ค่าธรรมเนียม 600,000 บาท ต่อสัญญา ทุก 3 ปี
ขนาด L ค่าธรรมเนียม 700,000 บาท ต่อสัญญา ทุก 3 ปี
2.ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Royalty Fee) ยอด 5% ของรายได้แต่ละเดือน
3.ตกแต่งร้านและเงินทุนหมุนเวียน ขึ้นอยู่กับขนาดร้าน ดูตารางด้านบน

หน้าที่ของ แฟรนไชส์ ซี/ นักลงทุน/ผู้ประกอบการ

1.จัดหาแหล่งเงินทุน ตามขนาดร้าน
2.จดทะเบียนบริษัท
3.จะบริหารร้านเอง หรือ จ้างผู้จัดการร้าน บริหารงานแทน ก็ได้
4.ติดตามการดำเนินงานของสาขาให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการลงทุน
5.การเปิดร้านสาขาเพิ่ม หากร้านที่ 1 สามารถดำเนินไปตามเป้าหมาย
6.การเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมผู้ประกอบการ จากสำนักงานใหญ่

ขั้นตอนการซื้อแฟรนไชส์ ชิคชาบู

1.นัดหมายเข้าฝึกอบรมและดูงานที่สาขาของบริษัท
2.เตรียมงบประมาณการลงทุน
3.จดทะเบียนบริษัท
4.ทำสัญญา
5.หาทำเลร้านและทำสัญญาเช่าพื้นที่
6.ตกแต่งร้าน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
7.สรรหาและฝึกอบรมพนักงาน
8.ดำเนินการเปิดร้าน
ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากทำสัญญา ก็สามารถเปิดร้านชาบู ได้เลย